Etiketter

, , ,

Jag är bara tvungen att skriva ett inlägg idag efter intressant läsning på DN.

Först en artikel om livmodertransplantation vid infertilitet publicerad idag (18/9-12): http://www.dn.se/nyheter/sverige/unika-transplantationer-i-goteborg. Bra! Det finns ju många en del behandlingar tillgängliga om det är spermier eller ägg det är fel på, men utan livmoder är det ju inte så mycket att göra. Detta är ju i landstinget Västra Götalandsregionen som vad jag förstått är ett av de landsting som erbjuder de förmånligaste behandlingsalternativen vid infertilitet. Undrar hur det ser ut här i Västerbotten?

Dagen innan ovanstående artikel publicerades i DN så skrevs detta på ledarsidan: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/barn-ar-ingen-rattighet. Här i ledaren, som ska representera tidningens och ägarens ståndpunkt,  kommer man fram med åsikter kring behandlingar vid ofrivillig barnlöshet.

Jag blev väldigt upprörd över detta inkompetenta inlägg och kommer att gå igenom det steg för steg.

De börjar med att påstå att de tycker att det är förmånligt med behandling för ofrivillig barnlöshet om orsaken är till exempel cancer eller trasiga äggledare. I nästa mening påstår de att fullt friska, men till åldern för gamla personer som medvetet valt att vänta med att försöka få barn till det blev för sent utnyttjar den tillgängliga tekninken.

Jag tolkar detta som att de menar att om man är infertil på grund av sjukdom så är det ok med behandling, men inte om man helt enkelt väntat för länge. Men ofrivillig barnlöshet är ju i sig en sjukdom, vilket beslutades när proposition 1996/97:60. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården antogs. Så hur går detta ihop? Om vi bortser från den ofantligt lilla grupp som ”de som medvetet väntat tills de var för gamla” är, och om vi också bortser från att det i Sverige finns strikta övre åldersgränser för infertilitetsbehandlingar så åtestår ju fortfarande problematiken med definitioner. Om man orsakar en skada på sig själv, ska man då nekas behandling? Säg att en person tagit droger och på grund av detta får hjärnskador som kräver läkarvård. Ska denna personen nekas vård bara för att skadorna är självvållade? Eller en ishockey-spelare som får tummen avsliten när personen slipade sina skridskor? Ska vi strunta i att sy fast den eftersom att spela hockey är ju något man väljer att göra själv?

Efter detta tar de upp Region Skånes (enligt mig utmärkta) initiativ till att erbjuda fertilitetsrådgivning. De har rätt i att detta finansieras av skattepengar, som resten av landstingets verksamhet gör. Men  de skriver också ”Den fråga man måste ställa sig är om det är rimligt att sjukvårdsresurser används för att screena friska unga kvinnor för någonting som inte ens är en sjukdom.” För det första; det ÄR en sjukdom. Det är redan fastställt. Om de inte håller med är en annan sak, men detta är ett rent faktafel. I nästa stycke säger de att det inte är en sjukdom om man endast är för gammal vilket de kan ha en poäng i. Kvinnor är normalt sett fertila i en begränsad fas i livet, och det är naturligt att genomgå klimakteriet. Men det är ju inte detta som testas i skåne! De testar kvinnor mellan 25 och 35, alltså inte de som på grund av naturligt åldrande hamnat i klimakteriet.  Det kan väl bara vara bra om man i tid får reda på om man har problem med infertiliteten så man kan få behandling INNAN det är för sent.

Resten av inlägg behandlar frågan om nedfrysning av ägg till sig själv senare i livet och det berör också strukturen på socialförsäkringarna vilket är ämnen jag inte tänker gå in på nu men som också är viktiga frågor.

Inlägget avslutas med meningen ”En utveckling där förstföderskor är i medelåldern är sannerligen ingenting att sträva efter”. Kan bara hålla med. Men det är inte det som är syftet med infertilitetsbehandlingar, och det är inte heller så det används till i Sverige idag.

Jag tycker att det är oerhört förkastligt att publicera detta inlägg. Det består av åsikter baserade på faktafel och författaren/författarna verkar vara väldigt dåligt pålästa i ämnet.

Pinsamt DN!